Sisäilmapalvelut ja tutkimukset

Oikein suoritettu työ on kaikkien etu!

Suoritettuja työkohteita on mm. Satakunnan talousalueella, Pirkanmaan talousalueella, ja olemme saaneet yhteydenottoja ja kiinnostusta myös valtakunnallisesti. Olemme hoitaneet useita asuntojen ongelmallisia irtaimistojen tyhjennystöitä, joissa on käytetty erilaisia haitta-aineita. Tällöin tarvitaan ammattihenkilökuntaa, jolloin asunto tai tila tyhjennetään ja tilat puhdistetaan tarvittaessa desinfioimalla.

Reaktiokykymme on nopea: pystymme toimimaan tilauksesta jopa seuraavana päivänä. Vahvuutenamme onkin nimenomaan nopeus, työn laatu, taloudellisuus ja tiedottaminen projektista, jolloin asiakkaamme pysyvät perillä missä mennään ja saavat tietää nopeasti arvioidun työn valmistumisen.

Olemme vastanneet seuraavasti osa-alueista: aloituskokoukset, ohjeistukset ja opastukset, koordinointisuunnittelut tilojen käyttäjälle, logistiikalle ja tilojen ylläpitäjälle, aikataulutus, puhdistustoimet ja tuotteiden palautus vastaanottopisteeseen.

Yhteistyö logistiikan kanssa on sujunut kiitettävästi.

Kokemusta asbesti ja haitta-ainetutkimuksista on sadoista eri kohteista.

Sisäilma- ja kosteustutkimusten kokemusta löytyy useista kymmenistä ellei sadoista eri kohteista. Projektin koko vaihtelee kohteen mukaan.

Palvelujemme takeena on pitkä ja vankka ammattitaito.

Meiltä onnistuu myös rakennusten tiiviysmittaukset, lämpökamerakuvaukset, ilmapölymittaukset, lakisääteiset kokonaisvaltaiset asbestikartoitukset ja asbestimateriaalien ja haitta-aineiden näytteidenottotyöt sekä muu rakennetutkimus.

Ilmastointitekniikan tutkimukset: IV kartoitukset, IV kuvaukset, Ilmastoinnin tasapainotukset ja säädöt.


Irtaimiston mikrobipuhdistus

Irtaimiston mikrobipuhdistukset

Työhömme kuuluu paljon muutakin kuin alla mainitut, ja teemme työt aina kohteen tarpeen mukaan, emmekä massoitettuna työnä. Kohteeseen on yleensä alustavasti tehty jo laajoja tai muuten kattavia tutkimuksia, joiden mukaan voidaan määritellä kohteen alustava työmenetelmä toimenpiteineen.

Työ voi olla pienen tai isonkin kohteen irtaimiston puhdistukseen liittyvä toimi. Resursseja riittää laajaankin operaatioon ja toimimme niin pienten kuin suurten kokonaisuuksien kanssa.

Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökuntamme on työssä erittäin tärkeä tekijä, jotta irtaimiston puhdistus on tehty oikein, ohjeistuksien mukaan ja tarkasti. Tällä tavalla saadaan vältettyä se myös mahdolliset jälkituhot.

Yhteistyömme logistiikan kanssa takaa kokonaisvaltaisen palvelun projektin alusta loppuun saakka.

Puhdistettavat tuotteet voivat olla alla mainitun esimerkin kaltaisia.

Sanonta kysyvä ei tieltä eksy pitää aina paikkaansa ja ammattilaisemme antaa oikea ohjeen ja menetelmän juuri tuotteenne mukaan.

 • Normaali irtaimisto ja kovat kalusteet
 • Sohvat ja muut huokoiset tuotteet
 • Pestävät tuotteet kuten verhot, liinat ja muut tekstiilit
 • Arkistot, kirjat ja muu tietokirjallisuus jne.
 • Tietokoneet, televisiot, tulostimet ja muu elektorniikka

Puhdistukset toimitiloissamme:

Käytössämme on erikoissuunnitellut osastot joissa suoritamme irtaimiston puhdistuksen hallitusti ja tarkasti.

Puhdistukset voidaan suorittaa tarkasti, turvallisesti ja laadukkaasti.

Osastoidut ja erikoissuunnitellut tilat takaavat sen, että tuotannon / projektin jokainen työvaihe on huolellisesti suunniteltu ja tehty.

Ennen tuotteen tulemista toimipisteeseemme on nille varattu joa oma tila / paikka ja niille suunniteltu toimenpiteet, koska jokaisessa projektissa on huomioitava omat erityishuomiot.

Tiivistelmänä olemme alle listanneet muutamia toimia joita irtamistoille suoritetaan.

Tilamme ovat tarkasti osastoituja / valvottuja joten liikesalaisuuden merkeissä emme kaikkia voikaan paljastaa, mutta osastojamme on useita.

Kaikissa osastoissamme on myös erikoisuunnitellut ilmanvaihdot ja ilmanvaihdolliset puhdistajat sekä muut erillisyksiköt, jotka takaavat tuotannon aikana aina puhtaan tilan tuotteen laadun.

 • Likaisen tuotteen varastoinnit ja puhtaan tuotteen varastoinnit
 • Mekaanisen puhdistuksen toimialueet joita on useita eri käsityövaiheista koneelliseen puhdistukseen ja automatiikkaan saakka.
 • Puhtaiden tuotteiden hallinta-alueet joissa tuotteita pakataan ja lähetetään asiakkaalle sekä myös tehdään laadun tarkkailua. Mahdollisesti erillistiloissamme voidaan käyttää myös koneellista hajunpoistotekniikkaa jos se katsotaan tarpeelliseksi.
 • Erilliset hajunpoisto huoneet joissa voidaan kohdennettuna suorittaa erillishajujen poistoa yksittäisillekin tuotteille.
 • Puhtaiden materiaalipakkausten valvonnassa kiinnitämme myös aina huomiota siihen, että tuotteet jotka pakataan niin pakataan myös aina puhtailla materiaaleilla.

Projekti voi kuulostaa yhtäkkiä pitkältä ja vaikealta, mutta sitä se ei ole kun ammattilaiset sen suorittaa. Linjasto ja osastointi jonka olemme luoneet sekä laatineet on toimiva alusta loppuun saakka laadun varmistukseen.

Jokaiselle kohteelle ja niiden irtaimistoille on oma luokitusjärjestelmä. Järjestelmä koostuu viidestä eri portaasta, jossa luokituksen luokat laaditaan 1,2,3,4 ja 5 asteilla. Tällä luokitusmentelmällä saamme arvioitua kohteen luokan, joka määrää taas sen mitä tuotteille kannattaa ja vähintäänkin tarvitsee tehdä jolloin tuotantoprosessimme on valmiina tuotteen vastaanottoon.

Oikein suritettu työ on kaikien etu.

Puhdistus ei ole niin kallista ja arviointi kannattaa, sillä suurin osa tuotteista saadaan aina turvallisesti puhtaaksi.

Puhdistukset kohteessa:

Mikäli kohteessa on edellytykset ja jo aiemmat tarkemmat sisäilmatutkimukset / muut tutkimukset sen todentavat niin voidaan kohteessakin mahdollisesti suorittaa erilliset irtaimiston puhdistukset osastoimalla työkohteen tilat alipaineistamalla ja sijoittamalla sinne erillisiä puhdistusyksiköitä.

Näistä työtavoista ja menetelmistä katsotaan oikeat toimintamallit aina yksiköittäin ja tilojen mukaan.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitukset sekä ilmapölymittaukset

Työhön liittyvä raportti toimitetaan aina tutkimusten ja töiden jälkeen toimenpidesuosituksineen sekä analyysilausuntojen kanssa.

 • Lakisääteiset asbestikartoitukset kokonaisvaltaisesti kokonaisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin ennen esim. putkistosaneerauksen aloitusta tai muuta suurempaa hankesuunnittelua. Tarjouspyyntö liitetään asiakirjoihin.
 • Koulutettu henkilökuntamme takaa laadukkaan kartoituksen, johon voidaan lisätä eri osa-alueita työn määritysten mukaan kuten erilliset haitta-aineiden tutkimukset. Myös muut huomiot, kuten mahdollisten kosteusvaurioiden aiheuttamat rakennemerkitykset ja niihin suositeltavat toimenpiteet tai lisätutkimukset kuuluvat kartoitukseen.
 • Asbestikartoituksen erillinen osa-alue voi olla myös kohdennettu asbestikartoitus eri tilaan tai yksilöitynä erilliseen näytteenottotyöhön. Yksilöity näytteenottotyö voidaan suorittaa esimerkiksi kun rakenteita avatessa tulee esille mahdollinen asbestimateriaali. Tässä tapauksessa otamme materiaalista näytteen, tutkitutamme sen laboratoriossa ja teemme tutkimusten jälkeen raportin toimenpidesuosituksineen. Ilmoitamme tulokset ja toimenpidesuositukset jo ennen varsinaista raporttia henkilökohtaisesti välttääksemme mahdolliset työn seisonnat ja odotusajat. Tällä menetelmällä voimme taata projektin etenemisen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.
 • Lakisääteiset ilmapölymittaukset ja laitteiden suodattimien suodatustehojen valvonta kuuluu tärkeänä osana palveluumme. Teemme hengityksensuojainmittaukset, työtilan työnaikaisen asbestipitoisuuden mittaukset sekä suodatetun ilman mittaukset työtilasta laadukkaasti ja raportoituna.
 • AVI (Aluehallintovirasto) vaatii asbestisaneerausvaltuutuksen saaneelta yhtiöltä säännöllistä mittausta henkilökunnan, työtilan ja suodatetun tilan mittauksista ja niiden tuloksista toimitettuna raporttina. Tässä tulee meidän luotettava palvelu mukaan.
 • Teemme myös mittaukset töiden jälkeisiin jo purettujen asbestimateriaalien ja asbestisaneerauksen päätyttyä työtilojen puhtauden varmistamiseen liittyvät aggressiiviset ilmapölymittaukset. Mittaamme tilojen asbestikuitupitoisuudet erillisellä ilmapölymittauskalustollamme ja toimitamme näytteet analysointiin. Tällä tavalla saamme varmistettua sen, että tiloissa ei ole enää asbestikuituja ja tiloissa on siten siis turvallista työskennellä asbestisaneeraustöiden jälkeen. Joissain tapauksissa on voinut olla vielä laissa määriteltyjen raja-arvojen ylityksiä, jolloin teemme pikaisesti toimenpidesuositukset. Näin tilat saadaan sille määritellylle tasolle ja tilojen käyttö voidaan palauttaa normaalitilanteeseen.
 • Muut ilmapölymittaukset kuten mineraalikuitupitoisuuden määritykset ja muut mittaukset teemme asiakkaan pyynnön mukaisesti.

Erikoispuhdistukset

Kenttätyöt ja erikoispuhdistukset

 • Sisätilojen hajunpoistot: voimakkaat mausteet, tupakansavu, kissanpissa yms.
 • Autojen, veneiden ja muiden ajoneuvojen sisätilojen puhdistukset: esim. kaatuneet maidot ja muut tuotteet
 • Yksittäiset irtaimistot: sohvat, tekstiilit, tuolit, matot yms.
 • Kalmatyöt ja kalmapuhdistukset: Vaativimpia ja vaikeimpia suorittaa.
 • Häätöasuntojen raivaus: Irtaimiston hävitys, siivous, desinfiointi ja hajunpoisto
 • Viemärityöt: esim. viemäritulvimisen yhteydessä bakteerikanta voi olla todella korkea jolloin tarvitaan erityisosaamista ja tarkkaa puhdistusta.
 • Rakennus- ja saneeraustöiden jälkeiset siivoukset ja tehopuhdistukset. Rakennussiivous tarvittaessa. Tämä osio koskee lähinnä perinteisen rakennussiivouksen jälkeistä tehosiivousta joka suoritetaan niin, että kaikki esim. kipsipöly saadaan talteen ja poistettua tiloista, koloista ja tasoilta. Voi vaatia muutaman käsittelykerran ja tehdään aina alipaineistetuissa tiloissa työalue rajattuna ja hallittuna.
 • Homeen poistot, homepuhdistukset ja muut hometyöt sekä niihin liittyvät kemikaaliruiskutukset
 • Homepölysiivoukset
 • Vesivahinkosaneeraukset
 • Rakenneavaukset ja rakennepaikkaukset
 • Purkutyöt
 • Otsonoinnit
 • Ionisoinnit
 • Rakennekuivaukset
 • IV puhdistukset
 • IV korjaukset
 • IV tukoksien avaukset
 • IV putkitukset
 • Korjausrakennuspalvelut

Käytössämme olevia laitteistoja mm.:

 • Hepa H13 – H14 suodattimilla varustetut pölynhallintalaitteet
 • Luokka imurit M j H luokka sekä alipainekoneet
 • Kuivauspuhaltimet
 • Kanavapuhaltimet
 • Sähkölämmittimet
 • Uppopumput
 • Vesi-imurit
 • Akkukäyttöiset käsityövälineet
 • Varavirtalähteet sähköistyksen ollessa pois
 • Ilmanpuhdistimet
 • Lieriöporauskalusto

Rakenneavaukset ja purkutyöt

Rakenneavaukset ja purkutyöt

 • Pienpurkutyöt ja rakenneavaukset pölyttömän saneerauksen menetelmin esim. vesivahinkokohteen vesivahinkokartoitukseen liittyvät purkutyöt ja rakenneavaukset, niihin liittyvät kuivauksen asennukset ja tarvittavat muut toimet.

Kosteusmittaukset

Rakennekosteustutkimukset ja muut tutkimukset

 • Rakennekosteusmittaukset pintaindikaattorimittauksella ja tarvittaessa porareikämittauksilla jos tilanteet sen vaatii. Pieniin koloihin ja ahtaisiin rakenteisiin pääsemme videoendoskoopilla jolloin näemme akuutin ja sen hetkisen tilanteen tutkimuskalustomme näytöltä ja saamme siitä video ja tai kuvamateriaalia raporttimme liitteeksi. Videoendoskooppi sopii erityisesti ahtaisiin ilmanvaihtolinjoihin ja viemäreihin yms.
 • Vesivahinkokartoitukset
 • Kuntotutkimukset
 • Turvallisuuskoordinointi
 • Työmaavalvonta: Vaaralliset aineet
 • Laaja-alaiset erilaiset ilmapölymittaukset: Pölyn koostumus ilmamittauksena, hengityksen suojainten turvallisuusmittaukset
 • Työhygieniset mittaukset
 • Paine-eromittaukset

Käytössä olevia mittauskalustoa mm.:

 • Videoendoskooppi
 • Gann pintaindikaattorit
 • Ilmapölymittauslaitteet hengityksen suojainten ja pienten tilojen mittaukseen
 • Ilmapölymittauslaitteet isojen tilojen ilmapölymittaukseen

Jälkivahinkotorjunta

Palovahingot, vesivahingot, viemärivahingot jne. eivät tule kello kaulassa, jolloin nopea apu tilanteeseen ratkaisee paljon. Nopealla työllä saadaan ehkäistyä hajuhaittoja, kosteuden aiheuttamia rasituksia ja mahdollisen bakteerikannan leviäminen ja lisävahinkojen syntyminen.

Käytössämme olevat varavirtalähteet, kuten aggregaatit ja niihin liitettävät erilliset valaisimet auttavat monesti työn suorituksessa, jos sähköä ei ole saatavilla. Saamme pientä apua tilanteeseen ulkopuolisella virtalähteellä ennen kuin sähköt saadaan palautettua.

Uppopumput, vesi-imurit ja muu kalustomme aina kanavapuhaltimista lähtien ovat keskeisiä JVT-työssä. Esimerkiksi kanavapuhaltimen teho on 2500m3 tunnissa. Se auttaa poistamaan erittäin tehokkaasti savukaasut ja muut epäpuhtaudet ilmasta.