Yleistä

HAITTOJA EI KANNATA VÄHÄTELLÄ

Tilanteessa, jossa on havaittu ongelma, mutta sen lähde ei ole selvillä, selvitetään ensin kiinteistön taustaa, kuten remonttihistoriaa ja mahdollisia aikaisempia vikatilanteita. Tietyn ikäkauden taloissa toistuvat usein samat ongelmat.
– Lämpövuoto on yllättävän usein seurausta tiivistysten ja eristevillojen puuttumisesta. Ilmastointijärjestelmät kaipaavat usein säätämistä ja alkuperäiskunnossa olevat tilat kuntokartoitusta.

Kohteessa on voinut olla vesivahinkoja ja/tai muita rakenteellisia piilo-ongelmia, jotka tulevat esiin vasta hyvinkin pitkien aikojen saatossa. Tällöin on syytä paneutua huolellisiin tutkimuksiin ja kartoittaa tilanne.

Ongelmien vähättely ei kannata, sillä rakenteissa muhivat mikrobit tai materiaalipäästöt, kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat terveydelle haitallisia.

On kaikkien etu, että vastikkeiden maksajat, tilojen käyttäjät, kiinteistön omistajat ja henkilökunta pysyvät terveinä kiinteistön arvon säilymisen lisäksi.

Ensin tutkitaan ja sitten laitetaan koneisto pyörimään ja poistetaan mahdolliset haittatekijät.

KONEELLINEN HAJUNPOISTO

Hajunpoistotyössä useasti joudutaan turvautumaan ammattitason laitteisiin. Vaurioituneiden rakenteiden purkutöiden jälkeen ja ongelmakohteen tilanteen mukaan käytämme eritasoisia hajunpoistotekniikoita joista esimerkkejä ja tarkempia tietoja koneesta on alle kirjattu.

PLASMAIONISAATTORI

Hajunpoistolaite on plasmaionisaattori, joka päinvastoin kuin otsonigeneraattorit, tuottaa nsisijaisesti singlettihappea ja vain vähäisiä määriä otsonia. Tämä aktiivinen happi toimii otsonin tavoin ja on tehokas hapetin, mutta ei sisällä myrkkyä!

IONISAATTORI

Ioneita, eli sähköisesti varautuneita molekyylejä tai atomeita, tuotetaan ionisointiprosessissa usein koronapurkauksen avulla. Varsinainen ionisointi toteutetaan ilmanpuhdistimissa ja ionisaattoreissa yleensä korkeajännitteisillä ionisointineuloilla. Prosessissa tuotetaan elektroneja, jotka kulkevat pitkin suljettua virtapiiriä kohti ionisointineulan kärkeä. Lähestyessään ionisointineulan kärkeä elektronit ovat pakotettu tiiviiksi rykelmäksi. Koska elektronit luonnostaan hylkivät toisiaan, paine kasvaa liian suureksi elektronien saavuttaessa ionisointineulan kärjen, jolloin ne ”hyppäävät” lähimpään ilman molekyyliin. Kiinnittyessään ilmassa leijuvaan molekyyliin, elektroni varaa molekyylin sähköisesti, muuttaen sen ioniksi.

OTSONOINTI

Otsoni muodostuu kolmiatomisista happimolekyyleistä, kun hengitettävä happimolekyyli sisältää kaksi atomia. Otsoni on voimakas hapetin, joka tuhoaa kaikkia tunnettuja home- ja hiivasieniä sekä bakteereja ja viruksia. Hengitettynä otsoni on haitallinen yhdiste, mutta oikein käytettynä otsonointi on turvallista. Otsonia tuotetaan käsiteltävään tilaan tietty aika, jolloin tiloihin ei pidä mennä. Otsonaattorin voi kuitenkin käydä sammuttamassa pikaisesti ja avaamassa ikkunat. Kunnollisen tuuletuksen jälkeen tilat ovat käytettävissä.

Otsonointi on tehokas ja turvallinen tapa poistaa epätoivottuja hajuja ja allergianaiheuttajia, kuten tupakan, eläinten, homeen, viemärin ja kalman hajua sekä ummehtuneisuutta. Otsonointi poistaa epämiellyttävät hajut asunnoista, autoista, asuntovaunuista, veneistä ym. Otsoni ei sisällä mitään muita aineita kuin happea, eikä otsonikäsittelystä jää mitään kemikaalijäämiä.

KUIVASAVU

Desinfektioaine levitetään huoneilmaan tai suoraan rakenteen sisään Pulset Fogger Patriot- kuivasavukoneella.

Kuivasavukone tuottaa erittäin hienojakoista aerosolisumua 0,5-50 µm
Kuivasavu on nimensä mukaisesti “kuivaa”, joten menetelmä ei lisää rakenteiden kosteusrasitusta. Tunkeutuvat tehokkaasti rakenteiden huokosiin ja halkeamiin tuhoten niissä olevat homerihmastot ja itiöt.

Pinnoille laskeutuessaan ja levitessään sumu muodostaa ohuen ja näkymättömän kemikaalikalvon. Tämä kalvo sitoo mikrobit ja homeitiöt, jotka tuhoutuvat aineen sisältämien hapettavien ainesosien hapettamisreaktiossa.

HOME- JA KUITUPÖLYSIIVOUS/ ERIKOISPUHDISTUKSET

Korjausrakennustöiden jälkeen sisäilmasto-ongelma kohteissa on suositeltavaa ja hyvä suorittaa rakenteiden ja korjattujen tilojen erikoispuhdistukset. Yläpölyjen puhdistukset, homepölysiivoukset, kuitupuhdistukset ja muiden erilaisten kuitujen pölynhallinta tekniikan erikoispuhdistustyöt ovat suurena osana toimintaamme.

Erilaiset piilorakenteet kuten alas laskettujen kattojen yläpuoliset osuudet on syytä tarkastaa huolellisesti sekä puhdistaa unohtamatta ilmastointia ja muita tilojen huomionarvoisia paikkoja kuten kaappien taustat yms.

Tekniikkana käytämme aina luokiteltuja imuyksiköitä, alipainekoneita ja muita pölynhallintakalustoamme joissa kaikissa on aina vähintään Hepa H13 luokan suodattimet.
Esimerkkinä imuyksikkömme ovat luokiteltuja M/H sarjan luokkaimureita. Teamme erikoispuhdistukset alipaineistetuissa tiloissa ja tarvittaessa rajaamme eri osa-alueet eri osastoihin jolloin pölynhallinta, puhtaiden ja likaisten osastojen tilat pysyvät täysin toisistaan erillään ja työ on turvallista suorittaa.