Ota meihin yhteyttä, mikäli asbestikartoitus on kohteeseesi on ajankohtaista!

Pystymme toimimaan asbestikartoituksissa nopealla aikataululla ja olemme sinuun yhteydessä jopa seuraavana arkipäivänä. Vahvuuksiamme ovat työn tinkimätön laatu, nopeus ja reagointikyky, taloudellisuus ja tiedottaminen, jolla pystymme pitämään asiakkaan selvillä missä vaiheessa projektia mennään ja koska on valmista.

Onko sinulla tarvetta myös sisäilmatutkimukselle?

Asbestikartoituksia usean vuoden kokemuksella

Teemme asbestikartoituksia esimerkiksi seuraavilla paikkakunnilla: Tampere, Espoo, Jyväskylä ja Oulu. Asbestikartoitus kannattaa teettää ammattilaisella, joka tekee sen ammattiylpeydellä ja tarkasti, koska tutkimuksen perusteella tehtävät toimenpiteet vaikuttavat sisäilman laatuun merkittävästi jatkoa ajatellen. Toimitamme asbestikartoitukseen liittyvän raportin aina tutkimusten ja töiden jälkeen toimenpidesuosituksineen sekä analyysilausuntojen kanssa. Tekemämme asbestitutkimukset ovat aina lakisääteiset, joten voit olla varma, että ne tehdään viimeisen päälle.

Koulutettu henkilökuntamme takaa laadukkaan kartoituksen, johon voidaan lisätä eri osa-alueita työn määritysten mukaan kuten erilliset haitta-aineiden tutkimukset. Myös muut huomiot, kuten mahdollisten kosteusvaurioiden aiheuttamat rakennemerkitykset ja niihin suositeltavat toimenpiteet tai lisätutkimukset kuuluvat kartoitukseen.

Asbestikartoituksen erillinen osa-alue voi olla myös kohdennettu asbestikartoitus eri tilaan tai yksilöitynä erilliseen näytteenottotyöhön. Yksilöity näytteenottotyö voidaan suorittaa esimerkiksi kun rakenteita avatessa tulee esille mahdollinen asbestimateriaali. Tässä tapauksessa otamme materiaalista näytteen, tutkitutamme sen laboratoriossa ja teemme tutkimusten jälkeen raportin toimenpidesuosituksineen. Ilmoitamme tulokset ja toimenpidesuositukset jo ennen varsinaista raporttia henkilökohtaisesti välttääksemme mahdolliset työn seisonnat ja odotusajat. Tällä menetelmällä voimme taata projektin etenemisen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.

Lakisääteiset ilmapölymittaukset ja laitteiden suodattimien suodatustehojen valvonta kuuluu tärkeänä osana palveluumme. Teemme hengityksensuojainmittaukset, työtilan työnaikaisen asbestipitoisuuden mittaukset sekä suodatetun ilman mittaukset työtilasta laadukkaasti ja raportoituna.

asbestikartoitusta tekee jk mikrobitekniikka

Aluehallintovirasto (AVI) vaatii asbestisaneerausvaltuutuksen saaneelta yhtiöltä säännöllistä mittausta henkilökunnan, työtilan ja suodatetun tilan mittauksista ja niiden tuloksista toimitettuna raporttina. Tässä tulee meidän luotettava palvelu mukaan.

Teemme myös asbestimittaukset töiden jälkeisiin jo purettujen asbestimateriaalien ja asbestisaneerauksen päätyttyä työtilojen puhtauden varmistamiseen liittyvät aggressiiviset ilmapölymittaukset. Mittaamme tilojen asbestikuitupitoisuudet erillisellä ilmapölymittauskalustollamme ja toimitamme näytteet analysointiin. Tällä tavalla saamme varmistettua sen, että tiloissa ei ole enää asbestikuituja ja tiloissa on siten siis turvallista työskennellä asbestisaneeraustöiden jälkeen. Joissain tapauksissa on voinut olla vielä laissa määriteltyjen raja-arvojen ylityksiä, jolloin teemme pikaisesti toimenpidesuositukset. Näin tilat saadaan sille määritellylle tasolle ja tilojen käyttö voidaan palauttaa normaalitilanteeseen.

Muut ilmapölymittaukset kuten mineraalikuitupitoisuuden määritykset ja muut mittaukset teemme asiakkaan pyynnön mukaisesti.

Kuinka paljon asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoituksen hintaan vaikuttaa muutama tekijä. Kaiken takana on yleensä, kuinka monta asbestinäytettä ko. kohteesta otetaan. Niiden ottamiseen ja analysointiin kuluu aikaa ja resursseja. Asbestinäytteen analysointi laboratoriossa maksaa noin 50-90 € / kpl. Näytteiden määrään vaikuttaa itse kohde, minkälaisia remontteja kohteeseen on aikaisemmin tehty sekä remontin koko eli esim. kuinka paljon purkutöitä joudutaan kohteessa tekemään.

Asbestikartoituksia Tampereen alueella

Olemme tehneet Tampereen alueella asbestikartoituksia jo usean vuoden ajan. Asbestikartoitus saattaa tulla kysymyksen, kun kohdetta aletaan remontoimaan. Silloin se saattaa olla myös lakisääteinen toimenpide; Lakisääteinen asbestikartoitus tulee tehdä silloin, rakennus on rakennettu ennen vuotta 1994 ja tällöin se tulee tehdä purettaviin materiaaleihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtaosaan remonttikohteista tulee tehdä asbestikartoitus.

Missä remonteissa asbestikartoitus on tarpeen?

Yleisesti ottaen kaikissa purkutöitä vaativissa rakennuksissa, kiinteistöissä ja taloissa, jotka ovat valmistuneet ennen vuotta 1994. Tällaisia remontteja voi olla esimerkiksi:

  • Seinämateriaalien vaihto
  • Putkiremontti
  • Kylpyhuoneremontti
  • Lattiaremontti
  • Keittiöremontti

Miten asbestikartoitus tehdään käytännössä?

Asbestikartoittaja kerää asbestinäytteitä kiinteistön rakenteista – eri kohteista. Sen jälkeen ne analysoidaan laboratoriossa asbestitutkimukseen tarkoitetuin työtavoin. Asbestikartoittaja tekee tutkimuksen perusteella raportin.

Milloin asbestikartoitus tulee tehdä?

Lain mukaan Suomessa tulee tehdä asbestikartoitus kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa asunnoissa, rakennuksissa ja kiinteistöissä ennen vaativia remontteja ja purkutöitä. Laki säädettiin vuonna 2016.

Miksi asbestikartoitus kannattaa tehdä?

Asbesti on hengitettynä erittäin vaarallinen ihmisen keuhkoille ja sitä kautta elimistölle. Asbestia on arvioitu olevan noin 2,2 miljoonassa kodissa ympäri Suomen. Asbestia on käytetty rakentamissa erityisesti ennen vuotta 1994.

Missä asbestia yleensä on?

Hyvin yleinen kysymys on, mistä asbesti yleensä löytyy. Alla on lueteltuna materiaaleja, josta asbestia on yleisesti ottaen löytynyt.

Kaakeleissa

Tarkemmin ottaen 60-70 luvuilla laattalaasteissa on käytetty asbestia. Mm. Valke S:n ja Pukkilan laasteissa oli tällöin asbestia.

Tasoitteissa

Betoniseinissä käytettiin 1960-1974 Vetonit-tasoitetta, joka sisälsi asbestia.

Vinyylilaatoissa

Vinyylilaatassa asbesti on yleensä varsin harmitonta, koska se on sidottu hartsilla. Poistetut vinyylilaatat pitää kuitenkin  hävittää ongelmajätteen tavoin.

Kylpyhuoneen lattiassa

Vuosina 1954-1974 kylpyhuoneisiin tehtiin muovimassalattioita, joissa oli mukana asbestia.

Palonsuojalevyissä

1970-luvulla palonsuojalevyjen valmistuksessa käytettiin asbestia. Palonsuojalevyjä käytettiin mm. sähkötaulujen takana, saunan kiukaan päällä ja ympärillä.

Ilmanvaihtokanavissa

Yleisin asbestia sisältävä ilmanvaihtokanava on valkoinen sementtiputki ja näiden käyttö on lopetettu 1970-luvulla.

Ulkokaton kattolevyissä

Kattolevyjen valmistuksessa on käytetty asbestia monien valmistajien toimesta. Kattolevyjen valmistamisen lisäksi niiden kiinnittämisessä on saatettu käyttää bitumiliimaa, joka sisältää asbestia.

Ota meihin yhteyttä, mikäli asbestikartoitus on kohteeseesi on ajankohtaista!