Asbestikartoituksia vuosien kokemuksella

Teetä asbestikartoitus aina ammattilaisella, jotta saat laadukkaan raportin tutkimuksesta. Suoritamme asbestikartoituksen nopeasti ja luotettavasti vankalla ammattitaidolla missä päin Suomea tahansa. Asbestikartoitus voidaan suorittaa myös kohdennettuna näytteenottotyönä, jos esimerkiksi rakenteita avatessa paljastuu mahdollinen asbestimateriaali. Toimitamme asbestikartoitusraportin aina toimenpidesuositusten sekä analyysilausuntojen kanssa. Tutkimmme asbestin lisäksi muutkin rakennusmateriaalien haitta-aineet, joista yleisimpiä ovat PAH-yhdisteet, PCB, lyijy ja raskasmetallit. Tutkimme myös betonin hyötykäyttökelpoisuuden maanrakentamisessa, mikäli kiinteistö puretaan.

Ota meihin yhteyttä, mikäli tarvitset asbesti- tai haitta-ainekartoituksen!

asbestikartoitusta tekee jk mikrobitekniikka

Asbestisaneerauksen ja asbestipurkutyön jälkeen on suositeltavaa varmistaa tilojen puhtaus aggressiivisella ilmapölymittauksella. Mittaamme tähän tarkoitetulla laitteella tilojen asbestikuitupitoisuudet ja toimitamme näytteet analysointiin. Tällä tavalla varmistamme, että hengitysilma on tilojen käyttäjille turvallista hengittää asbestitöiden jälkeen. Myös muut ilmapölymittaukset, kuten mineraalikuitupitoisuuden määritykset kuuluvat palveluihimme.

Milloin asbestikartoitus on tarpeen?

Vuonna 2016 säädettiin laki, jonka mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneissa asunnoissa, rakennuksissa ja kiinteistöissä on suoritettava asbestikartoitus ennen vaativia remontteja ja purkutöitä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Seinämateriaalien vaihto
 • Putkiremontti
 • Kylpyhuoneremontti
 • Lattiaremontti
 • Keittiöremontti
 • Kattoremontti
 • Vesivahinkoihin tai muihin vahinkoihin liittyvät rakennepurkutyöt
 • Kiinteistö puretaan, jolloin kohteesta määritellään betonin hyötykäyttökelpoisuus maanrakennuksessa (Mara-asetus)

Miksi asbestikartoitus kannattaa tehdä?

Asbesti on hengitettynä erittäin vaarallista, sillä asbestikuidut eivät ikinä poistu keuhkoista ja aiheuttavat lukuisia hengenvaarallisia sairauksia, kuten syöpää ja asbestoosia. Asbestia on arvioitu olevan noin 2,2 miljoonassa kodissa ympäri Suomen. Asbestia on käytetty rakentamissa erityisesti ennen vuotta 1994.

Miten asbestikartoitus tehdään käytännössä?

Asbestikartoittaja kerää asbestinäytteitä kiinteistön rakenteista. Sen jälkeen näytteet analysoidaan laboratoriossa. Asbestikartoittaja tekee tutkimuksen perusteella raportin.

Missä asbestia yleensä on?

Alla on lueteltuna materiaaleja, joista asbestia on yleisesti ottaen löytynyt.

 • Kaakelit
 • 1960-1970-luvuilla laattalaasteissa on käytetty asbestia. Mm. Valke S:n ja Pukkilan laasteissa oli tällöin asbestia.

 • Tasoitteet
 • Betoniseinissä käytettiin 1960-1974 Vetonit-tasoitetta, joka sisälsi asbestia.

 • Vinyylilaatat
 • Vinyylilaatassa asbesti on yleensä varsin harmitonta, koska se on sidottu hartsilla. Poistetut vinyylilaatat pitää kuitenkin hävittää ongelmajätteen tavoin.

 • Kylpyhuoneiden lattiat
 • Vuosina 1954-1974 kylpyhuoneisiin tehtiin muovimassalattioita, joissa oli mukana asbestia.

 • Palonsuojalevyt
 • 1970-luvulla palonsuojalevyjen valmistuksessa käytettiin asbestia. Palonsuojalevyjä käytettiin mm. sähkötaulujen takana, saunan kiukaan päällä ja ympärillä.

 • Ilmanvaihtokanavat
 • Yleisin asbestia sisältävä ilmanvaihtokanava on valkoinen sementtiputki ja näiden käyttö on lopetettu 1970-luvulla.

 • Ulkokattojen kattolevyt
 • Kattolevyjen valmistuksessa on käytetty asbestia monien valmistajien toimesta. Kattolevyjen valmistamisen lisäksi niiden kiinnittämisessä on saatettu käyttää bitumiliimaa, joka sisältää asbestia.

Asbestin käyttöaikoja rakennusaineissa

LÄHDE RT 18-11246

Kuinka paljon asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoituksen hinta vaihtelee tapauskohtaisesti ja hintaan vaikuttaa mm. otettavien näytteiden määrä, sekä tutkimukseen ja raportointiin kuluva aika. Suosittelemme ottamaan yhteyttä, jotta asiantuntijamme voi laatia sinulle räätälöidyn tarjouksen.