Jk mikrobitekniikan tavoitteena on mahdollistaa kaikille laadukasta ja hyvää sisäilmaa!

Laatujärjestelmämme kattaa homepölysiivouksen, kuitupölysiivouksen, mikrobipuhdistuksen, irtaimistopuhdistuksen, muiden haitta-aineiden puhdistuksen, sekä pölyttömän saneerauksen toimet. Osassa toimintaamme noudatamme aina olemassa olevia RT-kortti -suosituksia. Niistäkin nostamme riman vielä korkeammalle esimerkiksi laitetekniikassa. – Käytämme aina korkeimmin luokiteltuja laitteita aina laadun takeeksi.

Laatujärjestelmässä myös painotetaan erityisesti henkilösuojaukseen ja henkilösuojaustasoihin. Laatujärjestelmässä myös riskiluokitus. RL 1-5 määrittelee kohteemme tasot, joiden mukaan myös valitaan se oikea työmenetelmä ja malli kohteen mukaisesti.

Henkilöstö Henkilöstömme on INSTA 800 -standardin mukaan sertifioituja työntekijöitä. Henkilösertifikaatteja työntekijöillemme on myönnetty tietotasoiltaan 1-4. Lisää tietoja INSTA 800 -standardista löydät täältä: https://puhtausala.fi/tietoa-alasta/insta-800

Oikein suoritettu työ on kaikkien etu

Pyrimme tuomaan esiin alan jatkuvasti uusiutuvaa tutkimusta ja työmenetelmiä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta palvelua, helposti, nopeasti ja laadukkaasti. Olemme alalla, jossa tulee päivittäin uusia innovaatioita ja pyrkimyksemme on aina ottaa parhaimmat toimintamallit heti käyttöön. Se, että pystyy auttamaan muita ongelmatilanteissa ja löytää siihen ratkaisut niin on aina erittäin palkitsevaa.

Palveluidemme takeena on ammattitaitoinen henkilökunta, nopea reagointikyky ja laadukas työnsuoritus. Panostamme henkilökuntamme koulutukseen ja hyvinvointiin. Jokainen työtekijämme perehdytetään työtehtäviin, toimiympäristöön ja toimintamalleihimme. Meille työntekijät ovat yrityksemme tärkein voimavara.

Meillä asiakkaat eivät ole vain numeroita vaan ihmisiä, joilla on kiinteistössä tai kodissa jokin ongelma ja autamme sen selvittämisessä. Ennen työn aloittamista teemme aina kattavan kartoituksen kohteesta, jotta varmistumme toimeksiannon kokonaisuudesta ja voimme tehdä tarkan analyysin asiakkaillemme. Informoimme toimista työn edetessä säännöllisesti, jolloin asiakkaamme tietää aina missä vaiheessa projekti etenee ja mitä on tulossa. Suoritamme kohteissa lopputarkastuksen, jolla varmistamme asiakastyytyväisyyden. Meille jokainen asiakas on tärkeä. Oli kohde sitten yksittäinen huoneisto tai laajempi rakennuskokonaisuus.

Yhteistyökumppanimme ja yhteistyöverkostomme on tiivistä ja hyvin rakennettua kumppanuutta. Saamme tätäkin kautta annettua palvelun alusta loppuun saakka sujuvasti ja pystymme toimimaan valtakunnallisesti.

Yhteistyökumppaneitamme: