Vahinkoalan auktorisointiryhmä VAR on myöntänyt vahinkoalan auktorisoinnin JK Mikrobitekniikka Oy:lle. Auktorisointi koskee jälkivahinkojen torjuntatöiden ja kuivaustöiden suorittamista. Yrityksellä on oikeus käyttää nimitystä: Auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija AVU.

Jk mikrobitekniikan tavoitteena on mahdollistaa kaikille laadukasta ja hyvää sisäilmaa!

JK Mikrobitekniikka mahdollistaa kaikille laadukasta ja hyvää sisäilmaa. Meille mikä tahansa työ- tai tutkimushaaste on aina tervetullut ja teemme sen ammattitaidolla loppuun saakka.

Tiedotamme aina projektin etenemisestä, ja se on mielestämme erittäin tärkeä osa onnistunutta projektia. Informaatiota ei voi olla koskaan liikaa kun tehdään työtä terveyden ja sisäilman puolesta.

Olemme alamme edelläkävijä ja teemme jatkuvasti seurantatutkimuksia projekteistamme ja taltioimme näytteidenottoja eri kohteistamme. Tällä tavalla tulemme tuottamaan arvokasta tutkimustietoa eri töistämme ja laatimaan alalle jopa standardia.

Meidän menetelmämme ovat erittäin kehuttuja ja ovat olleet kaikissa kohteissamme täysin onnistuneita. Tämä johtuu siitä, että niin iso kuin pieni projekti otetaan vakavasti ja haltuun niin, että myös työn jälkeen on kaikki tutkimustulokset saatavissa ja projekti raportoitu.

Laatujärjestelmämme kattaa homepölysiivouksen, kuitupölysiivouksen, mikrobipuhdistuksen, irtaimistopuhdistuksen, muiden haitta-aineiden puhdistuksen, sekä pölyttömän saneerauksen toimet. Osassa toimintaamme noudatamme aina olemassa olevia RT-kortti -suosituksia. Niistäkin nostamme riman vielä korkeammalle esimerkiksi laitetekniikassa. – Käytämme aina korkeimmin luokiteltuja laitteita aina laadun takeeksi. Laatujärjestelmämme takaa sen, että työ suoritetaan järjestelmällisesti alusta loppuun. 

Laatujärjestelmässä myös painotetaan erityisesti henkilösuojaukseen ja henkilösuojaustasoihin. Laatujärjestelmässä myös riskiluokitus. RL 1-5 määrittelee kohteemme tasot, joiden mukaan myös valitaan se oikea työmenetelmä ja malli kohteen mukaisesti.

Henkilöstö Henkilöstömme on INSTA 800 -standardin mukaan sertifioituja työntekijöitä. Henkilösertifikaatteja työntekijöillemme on myönnetty tietotasoiltaan 1-4. Lisää tietoja INSTA 800 -standardista löydät täältä: https://puhtausala.fi/tietoa-alasta/insta-800

Oikein suoritettu työ on kaikkien etu

Pyrimme tuomaan esiin alan jatkuvasti uusiutuvaa tutkimusta ja työmenetelmiä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta palvelua, helposti, nopeasti ja laadukkaasti. Olemme alalla, jossa tulee päivittäin uusia innovaatioita ja pyrkimyksemme on aina ottaa parhaimmat toimintamallit heti käyttöön. Se, että pystyy auttamaan muita ongelmatilanteissa ja löytää siihen ratkaisut niin on aina erittäin palkitsevaa.

Palveluidemme takeena on ammattitaitoinen henkilökunta, nopea reagointikyky ja laadukas työsuoritus. Panostamme henkilökuntamme koulutukseen ja hyvinvointiin. Jokainen työntekijämme perehdytetään työtehtäviin, toimiympäristöön ja toimintamalleihimme. Meille työntekijät ovat yrityksemme tärkein voimavara.

Meillä asiakkaat eivät ole vain numeroita vaan ihmisiä, joilla on kiinteistössä tai kodissa jokin ongelma ja autamme sen selvittämisessä. Ennen työn aloittamista teemme aina kattavan kartoituksen kohteesta, jotta varmistumme toimeksiannon kokonaisuudesta ja voimme tehdä tarkan analyysin asiakkaillemme. Informoimme toimista työn edetessä säännöllisesti, jolloin asiakkaamme tietää aina missä vaiheessa projekti etenee ja mitä on tulossa. Suoritamme kohteissa lopputarkastuksen, jolla varmistamme asiakastyytyväisyyden. Meille jokainen asiakas on tärkeä. Oli kohde sitten yksittäinen huoneisto tai laajempi rakennuskokonaisuus.

Yhteistyökumppanimme ja yhteistyöverkostomme on tiivistä ja hyvin rakennettua kumppanuutta. Saamme tätäkin kautta annettua palvelun alusta loppuun saakka sujuvasti ja pystymme toimimaan valtakunnallisesti.

Yhteistyökumppaneitamme:


Näytä profiili JK Mikrobitekniikka Oy kohteessa Ariba Discovery