Suoritamme ammattitaidolla kaikkiin kiinteistöihin seuraavat tutkimukset:

  • Sisäilmatutkimus
  • Kosteusmittaus ja rakennekosteusmittaus
  • Kuntotarkastus ja kuntotutkimus
  • Rakenneavaus ja rakennetutkimus
  • Ilmapölymittaus ja paine-eromittaus

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus tulee usein ajankohtaiseksi, kun kiinteistön tai rakennuksen käyttäjät havaitsevat esimerkiksi hengitys- tai iho-oireita tai rakennuksen pinnoilla näkyy visuaalisia muutoksia. Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa, joten sisäilman hyvä laatu on terveytemme kannalta erittäin tärkeää. Meiltä onnistuvat monipuoliset sisäilmatutkimukset, kuten ilmapölymittaus, haitta-aineiden näytteenotto sekä muut rakennetutkimukset.

Ammattitaitoinen sisäilmatutkimus sisältää mm. sisäilmamittauksia, rakennetutkimuksia sekä näytteenottotöitä. Käytämme sisäilmatutkimuksissa Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia mittaus- ja tutkimusmenetelmiä ja sisäilmatutkimuksen tuloksia tulkitaan ko. asetuksen perusteella. Näin ollen tutkimuksemme ovat laadukkaita ja standardien mukaisia. Sisäilman laadulla on aina suuri vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen, joten suosittelemme ongelmien selvittämistä, mikäli sisäilman laatu epäilyttää. Kiinteistön käyttötarkoitus voi olla mikä tahansa, sillä sovellamme tutkimusmenetelmämme kohteen mukaisesti.

Mistä sisäilmaongelmat yleisimmin johtuvat?

Mikrobeista

  • Yleisimpiä mikrobeja ovat homeet, mutta myös erilaiset hiivat ja bakteerit aiheuttavat sisäilmaongelmia. Varsinkin kosteissa sisäsätiloissa, joissa ilmanvaihto on puutteellinen, olosuhteet ovat ihanteelliset mikrobien kasvulle ja lisääntymiselle.

Kiinteistön pölystä ja olosuhteista

  • Riittämätön tai toimimaton ilmanvaihto voi aiheuttaa sisäilmaongelmia. Kiinteistön puutteellinen siivous ja kunnossapito vaikuttaa olennaisesti sisäilman laatuun.

Kemiallisista epäpuhtauksista

  • Rakennuksiin ja kiinteistöihin voi kulkeutua kemiallisia epäpuhtauksia ihmisten mukana tai rakenteista voi päästä ilmaan epäpuhtauksia. Kemiallisia epäpuhtauksia ovat esimerkiksi VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, tupakansavu ja ammoniakki.

Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset lisätietoa tai tarjouksen sisäilmatutkimuksesta!

Kosteusmittaus ja rakennekosteusmittaus

Kosteusmittaus voi tulla tarpeeseen esimerkiksi asuntokaupan tai kylpyhuoneremontin yhteydessä, vesivahingon jälkeen tai kosteusongelmaa epäiltäessä. Kosteusmittaus voidaan suorittaa pintaa rikkomatta pintakosteusmittarilla, joka mittaa sähkön johtavuutta. Ammattitaitoinen kosteusmittaajamme tuntee mittaukseen vaikuttavat tekijät ja tulkitsee mittaustulokset luotettavasti.

Rakennekosteusmittaus tarkoittaa nimensä mukaisesti rakenteen suhteellisen kosteuspitoisuuden tai materiaalin kosteuspitoisuuden mittaamista. Rakennekosteusmittaus voidaan suorittaa esimerkiksi porareikämittauksella, näytepalamittauksella tai viiltomittauksella. Kaikki menetelmät vaativat pinnan rikkomista. Porareikämittauksessa pintaan porataan reikiä, joihin asennetaan suhteellista kosteutta mittaavat anturit. Näytepalamittauksessa kosteuspitoisuus mitataan materiaalista otettavasta näytteestä. Viiltomittauksessa muovimattoon tehdään pieni viilto, jonka kautta muovimaton alla olevaa kosteutta saadaan mitattua.

Ota meihin yhteyttä, mikäli kohteessasi on tarvetta kosteusmittaukselle!

sisailmatutkimus ja asbestikartoitus

Kuntotarkastus ja kuntotutkimus

Kuntotarkastus tehdään usein asuntokaupan yhteydessä ja sen tarkoitus on selvittää rakennuksen korjaus- ja huoltotarpeet, sekä mahdolliset vauriot ja riskirakenteet. Kuntotarkastus suoritetaan pintapuolisesti rakenteita rikkomatta, joten mahdolliset piilevät virheet saattavat jäädä huomaamatta. Kuntotarkastuksessa saattaakin ilmetä tarvetta jatkotutkimuksille, kuten sisäilma- tai rakennetutkimuksille.

Kuntotutkimus on kuntotarkastusta perusteellisempi ja syvempi selvitys kiinteistön kunnosta, joka kohdistuu usein tiettyihin rakenteisiin tai rakennuksen osiin. Kuntotutkimus sisältää rakenneavauksia, mittauksia ja laboratoriotutkimuksia, joten mahdollisten vaurioiden todelliset syyt saadaan selvitettyä. Tulosten perusteella voidaan määritellä korjaustarpeen kiireellisyys ja arvioida kustannuksia. Kuntotutkimus voidaan suorittaa silloinkin, kun varsinaisia vaurioita ei ole, mutta rakenteen tai järjestelmän kunto halutaan syystä tai toisesta selvittää.

Rakennusterveysasiantuntijamme toteuttaa niin kuntotarkastuksen, kuin kuntotutkimuksen luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous tutkimuspalveluistamme!