Sisäilmapalvelut ja tutkimukset

Meiltä onnistuu rakennusten tiiviysmittaukset, lämpökamerakuvaukset, ilmapölymittaukset, lakisääteiset kokonaisvaltaiset asbestikartoitukset ja asbestimateriaalien ja haitta-aineiden näytteidenottotyöt sekä muu rakennetutkimus. Kokemusta asbesti ja haitta-ainetutkimuksista on sadoista eri kohteista. Hoidamme asuntojen ongelmallisia irtaimistojen tyhjennystöitä, joissa on käytetty erilaisia haitta-aineita. Tällöin tarvitaan ammattihenkilökuntaa, jolloin asunto tai tila tyhjennetään ja tilat puhdistetaan tarvittaessa desinfioimalla.

Ilmastointitekniikan tutkimukset: IV-kartoitukset, IV-kuvaukset, Ilmastoinnin tasapainotukset ja säädöt.

Reaktiokykymme on nopea: pystymme toimimaan tilauksesta jopa seuraavana päivänä. Vahvuutenamme onkin nimenomaan nopeus, työn laatu, taloudellisuus ja tiedottaminen projektista, jolloin asiakkaamme pysyvät perillä missä mennään ja saavat tietää nopeasti arvioidun työn valmistumisen.

Projekteihimme kuuluu: aloituskokoukset, ohjeistukset ja opastukset, koordinointisuunnittelut tilojen käyttäjälle, logistiikalle ja tilojen ylläpitäjälle, aikataulutus, puhdistustoimet ja tuotteiden palautus turvallisesti vastaanottopisteeseen.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Työhön liittyvä raportti toimitetaan aina tutkimusten ja töiden jälkeen toimenpidesuosituksineen sekä analyysilausuntojen kanssa.

Lakisääteiset asbestikartoitukset kokonaisvaltaisesti kokonaisiin rakennuksiin ja kiinteistöihin ennen esim. putkistosaneerauksen aloitusta tai muuta suurempaa hankesuunnittelua. Tarjouspyyntö liitetään asiakirjoihin.

Koulutettu henkilökuntamme takaa laadukkaan kartoituksen, johon voidaan lisätä eri osa-alueita työn määritysten mukaan kuten erilliset haitta-aineiden tutkimukset. Myös muut huomiot, kuten mahdollisten kosteusvaurioiden aiheuttamat rakennemerkitykset ja niihin suositeltavat toimenpiteet tai lisätutkimukset kuuluvat kartoitukseen.

Asbestikartoituksen erillinen osa-alue voi olla myös kohdennettu asbestikartoitus eri tilaan tai yksilöitynä erilliseen näytteenottotyöhön. Yksilöity näytteenottotyö voidaan suorittaa esimerkiksi kun rakenteita avatessa tulee esille mahdollinen asbestimateriaali. Tässä tapauksessa otamme materiaalista näytteen, tutkitutamme sen laboratoriossa ja teemme tutkimusten jälkeen raportin toimenpidesuosituksineen. Ilmoitamme tulokset ja toimenpidesuositukset jo ennen varsinaista raporttia henkilökohtaisesti välttääksemme mahdolliset työn seisonnat ja odotusajat. Tällä menetelmällä voimme taata projektin etenemisen mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.

Lakisääteiset ilmapölymittaukset ja laitteiden suodattimien suodatustehojen valvonta kuuluu tärkeänä osana palveluumme. Teemme hengityksensuojainmittaukset, työtilan työnaikaisen asbestipitoisuuden mittaukset sekä suodatetun ilman mittaukset työtilasta laadukkaasti ja raportoituna.

AVI (Aluehallintovirasto) vaatii asbestisaneerausvaltuutuksen saaneelta yhtiöltä säännöllistä mittausta henkilökunnan, työtilan ja suodatetun tilan mittauksista ja niiden tuloksista toimitettuna raporttina. Tässä tulee meidän luotettava palvelu mukaan.

Teemme myös mittaukset töiden jälkeisiin jo purettujen asbestimateriaalien ja asbestisaneerauksen päätyttyä työtilojen puhtauden varmistamiseen liittyvät aggressiiviset ilmapölymittaukset. Mittaamme tilojen asbestikuitupitoisuudet erillisellä ilmapölymittauskalustollamme ja toimitamme näytteet analysointiin. Tällä tavalla saamme varmistettua sen, että tiloissa ei ole enää asbestikuituja ja tiloissa on siten siis turvallista työskennellä asbestisaneeraustöiden jälkeen. Joissain tapauksissa on voinut olla vielä laissa määriteltyjen raja-arvojen ylityksiä, jolloin teemme pikaisesti toimenpidesuositukset. Näin tilat saadaan sille määritellylle tasolle ja tilojen käyttö voidaan palauttaa normaalitilanteeseen.

Muut ilmapölymittaukset kuten mineraalikuitupitoisuuden määritykset ja muut mittaukset teemme asiakkaan pyynnön mukaisesti.

Rakennekosteustutkimukset ja muut tutkimukset

Rakennekosteusmittaukset pintaindikaattorimittauksella ja tarvittaessa porareikämittauksilla, jos tilanteet sen vaatii. Pieniin koloihin ja ahtaisiin rakenteisiin pääsemme videoendoskoopilla, jolloin näemme akuutin ja sen hetkisen tilanteen tutkimuskalustomme näytöltä ja saamme siitä video ja tai kuvamateriaalia raporttimme liitteeksi. Videoendoskooppi sopii erityisesti ahtaisiin ilmanvaihtolinjoihin ja viemäreihin yms.

 • Vesivahinkokartoitukset
 • Kuntotutkimukset
 • Turvallisuuskoordinointi
 • Työmaavalvonta: Vaaralliset aineet
 • Laaja-alaiset erilaiset ilmapölymittaukset: Pölyn koostumus ilmamittauksena, hengityksen suojainten turvallisuusmittaukset
 • Työhygieniset mittaukset
 • Paine-eromittaukset

Käytössä olevia mittauskalustoa mm.:

 • Videoendoskooppi
 • Gann pintaindikaattorit
 • Ilmapölymittauslaitteet hengityksen suojainten ja pienten tilojen mittaukseen
 • Ilmapölymittauslaitteet isojen tilojen ilmapölymittaukseen

Rakenneavaukset ja purkutyöt

Pienpurkutyöt ja rakenneavaukset pölyttömän saneerauksen menetelmin esim. vesivahinkokohteen vesivahinkokartoitukseen liittyvät purkutyöt ja rakenneavaukset, niihin liittyvät kuivauksen asennukset ja tarvittavat muut toimet.