Ota meihin yhteyttä, mikäli hajunpoisto kiinteistöösi tai asuntoosi on ajankohtaista!

Hajunpoistopalvelua – vastuullisesti

Emme lähtökohtaisesti suosittele ensimmäisenä otsonointia, vaikka otsonointi ja sitä kautta tehtävä hajunpoisto on tehokas tapa poistaa epätoivottuja hajuja.

Otsonoinnilla voidaan enemmän saavuttaa hallaa kuin hyötyä joten lähes kaikkiin paikkoihin ei otsonointilaite tai plasmaionisaattori ole missään nimessä oikea vaihtoehto. Juuri siksi ammattilaisemme kartoittaa aina tilanteen ennen toimenpiteitä ja valitsee parhaan tavan suorittaa puhdistus ja hajunpoisto. Haluamme aina tehdä hajunpoistot ja muut puhdistukset turvallisesti ja ympäristö huomioon ottaen.

Otsonoinnilla voidaan kuitenkin tehdä esim. tupakanhajun poisto, mutta se on tehtävä aina vastuullisesti, tarkasti ja ammattilaisten toimesta. On totta, että otsoni on terveydelle haitallista suurina pitoisuuksina. Näin ollen esim. työntekijämme suojautuvat tarkasti tehdessään plasmaionisointeja. Otsonoinnin jälkeen tilaan on tehtävä huolellinen tuuletus. Tuuletusaika tilasta riippuen on yleisimmin noin 24-48 tuntia.

Hajun poistaminen sisäilmasta ja eri materiaaleista

Hajun poistaminen tulee useasti kysymykseen esimerkiksi silloin kuin asunnosta halutaan hävittää lemmikkieläimistä jäänyt pinttynyt haju – esimerkiksi muuton yhteydessä. Hoidamme hajujen poistot erilaisista asunnoista, rakennuksista ja kiinteistöistä useamman vuoden kokemuksella. Hajunpoisto onnistuu parhaiten silloin, kun siihen käytetään osaavaa ammattilaista, koska tällöin hajujen poistaminen tehdään oikealla tekniikalla ja asiaan kuuluvilla ammattivälineillä.

Saat meiltä esimerkiksi seuraavan hajunpoiston palveluna:

Hajunpoistot autoon ja asuntoon
Tarvittaessa hajunpoisto otsonoimalla (valitaan erittäin harkiten)
Lemmikkieläinten aiheuttamien hajujen poisto
Tupakanhajun poisto
Kalmakohteen hajunpoisto

Hajunpoiston tekeminen koneellisesti

Vaurioituneiden rakenteiden purkutöiden jälkeen ja ongelmakohteen tilanteen mukaan käytämme eritasoisia hajunpoistotekniikoita joista esimerkkejä ja tarkempia tietoja koneesta on alle kirjattu.

Hajunpoisto plasmaionisaattorilla

Hajunpoistolaite on plasmaionisaattori, joka päinvastoin kuin otsonigeneraattorit, tuottaa nsisijaisesti singlettihappea ja vain vähäisiä määriä otsonia. Tämä aktiivinen happi toimii otsonin tavoin ja on tehokas hapetin, mutta ei sisällä myrkkyä!

Hajunpoisto ioniosaattorilla

Ioneita, eli sähköisesti varautuneita molekyylejä tai atomeita, tuotetaan ionisointiprosessissa usein koronapurkauksen avulla. Varsinainen ionisointi toteutetaan ilmanpuhdistimissa ja ionisaattoreissa yleensä korkeajännitteisillä ionisointineuloilla. Prosessissa tuotetaan elektroneja, jotka kulkevat pitkin suljettua virtapiiriä kohti ionisointineulan kärkeä. Lähestyessään ionisointineulan kärkeä elektronit ovat pakotettu tiiviiksi rykelmäksi. Koska elektronit luonnostaan hylkivät toisiaan, paine kasvaa liian suureksi elektronien saavuttaessa ionisointineulan kärjen, jolloin ne ”hyppäävät” lähimpään ilman molekyyliin. Kiinnittyessään ilmassa leijuvaan molekyyliin, elektroni varaa molekyylin sähköisesti, muuttaen sen ioniksi.

Hajunpoisto otsonoimalla

Otsoni on erittäin tarkasti valittava menetelmä, koska väärin suoritettuna se tekee enemmän vaurioita kuin hyötyä. Otsoni muodostuu kolmiatomisista happimolekyyleistä, kun hengitettävä happimolekyyli sisältää kaksi atomia. Otsoni on voimakas hapetin, joka tuhoaa kaikkia tunnettuja home- ja hiivasieniä sekä bakteereja ja viruksia. Hengitettynä otsoni on haitallinen yhdiste, mutta oikein käytettynä otsonointi on turvallista. Otsonia tuotetaan käsiteltävään tilaan tietty aika, jolloin tiloihin ei pidä mennä. Otsonaattorin voi kuitenkin käydä sammuttamassa pikaisesti ja avaamassa ikkunat. Kunnollisen tuuletuksen jälkeen tilat ovat käytettävissä.

Otsonointi on tehokas ja turvallinen tapa poistaa epätoivottuja hajuja ja allergianaiheuttajia, kuten tupakan, eläinten, homeen, viemärin ja kalman hajua sekä ummehtuneisuutta. Otsonointi poistaa epämiellyttävät hajut asunnoista, autoista, asuntovaunuista, veneistä ym. Otsoni ei sisällä mitään muita aineita kuin happea, eikä otsonikäsittelystä jää mitään kemikaalijäämiä.

Hajunpoisto kuivasavulla

Kuivasavudesinfiointia käytetään mm. homeiden tuhoamiseen, sekä erilaisiin hajunpoistoihin (esim. kellari, savu, viemäri ja tupakka). Homeita ja niiden itiöitä voidaan tuhota hapettamalla ja tämä kemiallisesti tapahtuva hapettaminen onkin hyvin tehokas desinfektiomenetelmä. Tätä menetelmää käytetään erilaisten kosteus- ja homevauriosaneerausten yhteydessä. Kuivasavudesinfioinnissa tuotetaan erittäin hienojakoista aerosolisumua. Tämä sumu tunkeutuu erilaisiin rakenteisiin todella tehokkaasti. Kuivasavu tuhoaa homerihmastoja ja itiöitä ja tämä menetelmä soveltuu erityisen hyvin kaikenlaisten tilojen käsittelyyn. Kuivasavu on huomattavasti turvallisempi vaihtoehto, kuin esim. otsonilla tapahtuva puhdistus. Myös riskit ovat selvästi pienemmät.

Desinfektioaine levitetään huoneilmaan tai suoraan rakenteen sisään Pulset Fogger Patriot- kuivasavukoneella.

Kuivasavukone tuottaa erittäin hienojakoista aerosolisumua 0,5-50 µm
Kuivasavu on nimensä mukaisesti “kuivaa”, joten menetelmä ei lisää rakenteiden kosteusrasitusta. Tunkeutuvat tehokkaasti rakenteiden huokosiin ja halkeamiin tuhoten niissä olevat homerihmastot ja itiöt.

Pinnoille laskeutuessaan ja levitessään sumu muodostaa ohuen ja näkymättömän kemikaalikalvon. Tämä kalvo sitoo mikrobit ja homeitiöt, jotka tuhoutuvat aineen
sisältämien hapettavien ainesosien hapettamisreaktiossa.

Ota meihin yhteyttä, mikäli hajunpoisto kiinteistöösi tai asuntoosi on ajankohtaista!