Ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli kosteusmittaus on ajankohtaista!

Reaktiokykymme on nopea: pystymme toimimaan tilauksesta jopa seuraavana arkipäivänä. Vahvuutenamme onkin nimenomaan nopeus, työn laatu, taloudellisuus ja tiedottaminen projektista, jolloin asiakkaamme pysyvät perillä missä mennään ja saavat tietää nopeasti arvioidun työn valmistumisen.

Kosteusmittaus ja kosteuskartoitusprojekteihimme kuuluu

  • Aloituskokoukset
  • ohjeistukset ja opastukset
  • koordinointisuunnittelut tilojen käyttäjälle, logistiikalle ja tilojen ylläpitäjälle
  • aikataulutus
  • puhdistustoimet ja tuotteiden palautus turvallisesti vastaanottopisteeseen.

Kosteusmittaus voidaan tehdä usealla eri tavalla

Useastu kosteusmittaus voidaan tehdä sisäilmasta tai materiaalin pinnasta ja tällöin mitään rakenteita ei tarvitse rikkoa. Mikäli kosteusmittaus täytyy tehdä mittaamalla se rakenteista, silloin mitattava rakenne esimerkiksi porataan auki.

Kosteusmittaus sisäilmasta

Kun kosteusmittaus tehdään sisäilmasta sillä voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka terveellinen sisäilma on sen käyttäjille – voidaan selvittää, kuinka hyvin kohteen rakenteet toimii kosteusteknisesti. Mittauksen tulee suorittaa aina ammattilainen, jotta sen tuloksia voidaan tulkita oikein. Tuloksen analysointiin vaikuttaa monet asiat, kuten ilmanvaihto, ulkoilman kosteus ja ulkoilman lämpötila. Sisäilmaa kosteusmitatessa mittaus on hyvä kestää päivästä viikkoonkin, riippuen siitä kuinka paljon kosteusolosuhteet vaihtelevat kohteessa. Jos sisäilmassa havaitaan tarpeeton määrä kosteutta, siellä tulisi tehdä tarkempia kosteusmittauksia.

Kosteusmittaus pintamittauksena

Kosteusmittaus suoritetaan pintamittauksena yleensä silloin, kun kartoitetaan, mistä kohtaa rakennetta kosteutta löytyy eniten. Pintamittauksen jälkeen voidaan tehdä tarkempikin kosteusmittaus avaamalla rakennetta esimerkiksi poraamalla. Pintamittaus perustuu sähkön johtavuuteen vedessä eli toisin sanoen mitä paremmin mitattava kohta johtaa sähköä, sitä enemmän kosteutta se sisältää.

Kosteusmittaus rakenteista

Rakenteiden kosteusmittausta tehtäessä, niiden pinta täytyy rikkoa, jotta kosteusmittaus voidaan tehdä tarvittavan syvältä rakenteesta. Rakenteista tehtävällä kosteusmittauksella voidaan selvittää materiaalin kosteuspitoisuus tai sen suhteellinen kosteus. Rakenteesta tehtävä kosteusmittaus tehdään silloin, kun epäillään kosteutta rakenteessa ja sitä edeltää pintamittaus.

Ota meihin yhteyttä, mikäli kosteusmittaus on ajankohtaista!