Sisäilmatutkimus tulee usein ajankohtaiseksi, kun kiinteistön tai rakennuksen käyttäjät havaitsevat esimerkiksi terveysoireita tai rakennuksen pinnoilla näkyy erikoisia muutoksia. Sisäilman on tärkeää olla kunnossa, sillä vietämme sisätiloissa noin 90 prosenttia ajastamme. Meiltä onnistuu kaikenkokoisten rakennusten ja kiinteistöjen sisäilmatutkimukset, kuten ilmapölymittaukset ja haitta-aineiden näytteidenottotyöt sekä muu rakennetutkimus.

Ota meihin yhteyttä, mikäli sisäilmatutkimus on ajankohtaista!

Sisäilmatutkimuksen avulla sisäilmaongelmat tietoon

Ammattitaitoinen sisäilmatutkimus sisältää muun muassa erilaisia sisäilmamittauksia ja rakennemittauksia sekä näytteitä. Käytämme sisäilmatutkimuksissa Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia mittaus- ja tutkimusmenetelmiä ja sisäilmatutkimuksen tuloksia myös tulkitaan ko. asetuksen perusteella. Näin ollen tiedämme itse tekevämme laadukkaita ja standardien mukaisia sisäilmatutkimuksia. Sisäilman laadulla saattaa olla pitkikestoisiakin vaikutuksia ihmisten jaksamiseen, terveyteen ja hyvinvointiin. Suosittelemme sisäilmaongelmien selvittämistä pikimmiten havaintojen tekemisen jälkeen.

Sisäilmatutkimuksia erilaisiin kiinteistöihin ja rakennuksiin

Teemme sisäilmatutkimuksia esimerkiksi seuraaviin kiinteistöihin:

  • toimistorakennuksiin
  • päiväkotiin
  • kouluun
  • kirjastoon
  • kauppaan

Mistä sisäilmaongelmat yleisimmin johtuvat?

Mikrobeista

  • Yleisin mikrobi on home, mutta myös erilaiset hiivat ja bakteerit aiheuttavat sisäilmaongelmia. Varsinkin kosteat sisätilat, joissa ilmanvaihto on toteutettu vaillinaisesti, on otollinen paikka mikrobien elämisellä ja lisääntymiselle.

Kiinteistön pölystä ja olosuhteista

  • Kuten jo aikaisemmin mainittu, riittämätön tai toimimaton ilmanvaihto voi aiheuttaa sisäilmaongelmia. Kiinteistön huono siivous tai vaillinainen kunnossapito vaikuttaa haitallisesti sisäilman laatuun.

Kemiallisista epäpuhtauksista

  • Rakennuksiin ja kiinteistöihin voi kulkeutua kemiallisia epäpuhtauksia ihmisten mukana tai rakennuksen omista rakenteista voi päästä ilmaan epäpuhtauksia. Kemiallisiksi epäpuhtauksiksi luokitellaan esimerkiksi VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, tupakansavu tai ammoniakki.

Ota meihin yhteyttä, mikäli sisäilmatutkimus on ajankohtaista!